Учениците от 5 до 12 клас в Плевен преминават на онлайн обучение от 16 до 22 ноември 2020 г

0
435
Областен щаб

Преустановяват се присъствените учебни занятия (в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система и др.) за учениците от 5 до 12 клас на територията на град Плевен за периода 16-22 ноември 2020 г. След изтичане на този период ще се прилага алгоритъм за приоритетност и редуване на учениците за присъствие в училище. За учениците от останалите общини се възлага на директорите на учебните заведения да решават локално според епидемиологичната ситуация, като спазват указанията на Министерството на образованието и науката.

Това реши на свое извънредно заседание днес Областният кризисен щаб за борба с COVID-19, председателстван от областния управител Мирослав Петров. Представена беше Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12 до 30 ноември 2020 г.

Считано от 13 до 30 ноември 2020 г. включително, на база отчетена 14-дневна заболеваемост над 425,72 на 100 000 население за последните две седмици на територията на област Плевен, ще бъдат наложени и следните допълнителни мерки за територията на Плевен и областта, които ще допълват заповедта на здравния министър:

  • Въвеждане на задължително изискване за носене на защитни маски за лице в офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите.
  • Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график.
  • Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски обекти или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискването, напр. пластмасови приспособления за уста.
  • Намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт чрез увеличаване броя на използваните автобуси и тролейбуси.
  • Забранява се използването на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито (събори, празници, панаири и др.).
  • Спиране на дейността на пенсионерските клубове на територията на област Плевен.
  • Ограничаване броя на лица, участващи в организирани събирания на закрито до 30 лица (за празненства).

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here