С проекти за ремонт на Детска ясла „Чайка” и на зала „Волейбол“ ще кандидатства Община Плевен по „Красива България“ 2021

0
809
Плевен

Общинският съвет на Плевен даде съгласие Общината да кандидатства за финансиране на ремонти на два общински обекта по проект „Красива България“ 2021 г. Решенията са за ремонт на електроинсталация и перален блок в Детска ясла „Чайка” и на зала „Волейбол“ в града.

С първото решение съветниците дадоха съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“, гр. Плевен“, за привличане на финансови средства по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на проект „Красива България“ 2021 г. Министерството на труда и социалната политика публикува обява за набиране на предложения по проекта, като допустими кандидати по мярката са общините и държавни институции, които са собственици на обектите.

Община Плевен разполага с готова проектосметна документация за обекта на стойност 204 428 лв. Собственото участие в общия бюджет възлиза на 53 %, или 108 347 лв. Според изискванията резултатите от реализацията на проекти задължително се съхраняват от бенефициентите за срок най-малко 5 години след приключване на изпълнението. Това включва и условието да не се променя определеното предназначение на обекта или части от обекта на проектната интервенция, респективно направените инвестиции в дадената инфраструктура. Изискуемият документ, потвърждаващ и доказващ намеренията на кандидатите в този аспект, е решение на Общински съвет.

Второто решение е за даване на съгласие по проектно предложение от Плевен за ремонт на волейболната зала в града. Проектът ще бъде внесен в рамките на новата сесия на „Красива България“ по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“. Община Плевен разполага с готова проектосметна документация за обекта на стойност 296 757 лв. Собственото участие възлиза на 60 %, или 178 054 лв.

Крайният срок за депозиране на двете проектни предложения от Плевен за новата сесия на „Красива България“ е 6 януари 2021 г.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here