Три паметни плочи на загинали герои през войните ще бъдат поставени в плевенското село Бръшляница

0
546
село Бръшляница

По предложение на Инициативен комитет, в плевенското село Бръшляница ще бъдат поставени три паметни плочи на загиналите в Руско-турската война 1877-1878 г., Сръбско-българската война 1885 г., Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. Общинският съвет на Плевен гласува решението на заседанието си в края на февруари, като предложението получи единодушна подкрепа в местния парламент.

В Община Плевен е постъпило заявление от Инициативен комитет, представляван от Георги Георгиев от с. Бръшляница, с молба за поставяне на трите паметни плочи, като се посочва, че изработването и поставянето им ще се финансира от Инициативния комитет. Съгласно разпоредбите на чл. 6 от Закона за военните паметници предложенията за изграждане на паметници и поставяне на възпоменателни знаци се разглеждат от Областната комисия за военните паметници с председател областния управител.

Процедурата се предхожда и от решение на Общинския съвет съгласно разпоредбите на чл. 64, ал. 2 на Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен. Съгласно цитирания член, предложенията за поставяне на монументална и трайна художествена украса се придружават с подробни мотиви за предлаганото действие, идейно решение, предварителна характеристика на обекта и околната среда и обяснение, предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът или възпоменателният знак, посочен източник на финансиране.

Преписката се разглежда и на заседание на Постоянната комисия по „Устройство на територията” и Постоянната комисия по „Култура и вероизповедания” при местния парламент, която изготвя мотивирано становище и го представя за разглеждане на заседание на Общинския съвет. В тази връзка февруарското решение на ОбС – Плевен се предхожда и от положително становище на Постоянната комисия по култура.

Информация: Пресцентъра на Общински съвет – Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here