Седмокласници от ОУ „Д-р Петър Берон” дискутираха по темата „Здравословен град“ с експерти от Община Плевен

0
140
ОУ

Седмокласници от Основното училище „Д-р Петър Берон” с ръководител Виолета Бенкова проведоха среща с представители на Община Плевен. Дискусията беше на тема „Здравословен град”, по която иновативното учебно заведение работи през тази учебна година.

Главният експерт от отдел „Екология” Димана Николова и началникът на отдел „Спорт” Ирена Николова отговориха на въпросите на учениците за мерките на Община Плевен за намаляване замърсяването на въздуха от автомобилния трафик; дейностите на местно ниво за подобряване качеството на атмосферния въздух; за почистването на шахтите и улиците в града; депонирането на отпадъците; разделното събиране на отпадъците и рециклирането им; зелените площи и местата за отдих; възможностите за спорт.

Загрижени за чистотата в града, учениците направиха предложение Общината да инсталира машина (тип вендинг) за рециклиране на пластмасови и алуминиеви опаковки в района на ОУ „Д-р П. Берон”, а по възможност – и в други части на града.

Информация: Община Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here