Приключва реставрацията на бюст-паметника на Христо Ботев в Плевен

0
380
Паметник на Христо Ботев

До края на седмицата ще приключи реставрацията на бюст-паметника на Христо Ботев, намиращ се на едноименния булевард в Плевен, информират от Община Плевен. През месец юни от местната администрация възлагат експертиза за състоянието на бюст-паметника и на базата на извършен оглед, взети проби и последващ микробиологичен анализ заключението на реставратори е, че паметникът не е в добро състояние. Облицовъчните плочи са пропукани в резултат на проникване на вода, бронзовият бюст – неизвестно кога и от кого, е бил боядисан с черна минерална боя, която на много места е олющена, създавайки предпоставки за корозия. Паметникът е дело на скулпторката Виолета Димчева и е създаден през 1974 г.

В тази връзка Община Плевен възлага изпълнението на дейности по почистване, реставрация и консервация на бюст-паметника на поета революционер. Извършват се почистване на карбонизирано наслагване в основата на паметника и в предната и задна част на гранитната облицовка; обезмасляване на бюста и облицовката от агресивното въздействие на автомобилните газове и натрупания прах; почистване на минералната черна боя, с която е боядисан бюстът, както и на корозията от бюста в следствие на климатичните влияния и реставриране на увредените сектори; консервиране на метала с пигменти; обработка и туширане на пукнатините по гранитната облицовка.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here