Предложения за Културния календар на Община Плевен за 2023 г. ще се приемат до 30 октомври

0
264
Община Плевен

Предложения за Културния календар на Община Плевен за 2023 г. ще се приемат до 30 октомври 2022 г. Те трябва да съдържат кратко описание и обосновка на мероприятието, сума за неговата реализацията и разчет за какво ще се използват средствата. Препоръчително е проявата да е новаторска и с принос за развитието на културния живот в Плевен, уточняват от пресцентъра на Община Плевен.

След определения срок проекти няма да се приемат. Предложенията се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите до зала „Катя Попова”.

Всички директори на културни институти, председатели на творчески сдружения, НПО в областта на културата и председателите на читалища са получили писмо по темата от директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Плевен Стефка Григорова.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here