Плевенският Общински съвет не прие предложението за продажба на хотел „Сторгозия“

0
424
Община Плевен

Плевенският Общински съвет не прие предложението за продажба чрез публичен търг на хотел „Сторгозия“. Точката бе дебатирана в юлското редовно заседание, като преди това същата бе обсъдена и в две от постоянните комисии: ПК по бюджет и финансова политика и ПК по общинска собственост и инвестиционна политика. На сесията и двете представиха отрицателни становища. След последвал дебат по предложението в залата „за“ обявяването на публичен търг за имота гласуваха 19 общински съветници, против – 1, въздържал се – 17, в резултат на което точката не бе приета.

Община Плевен е собственик на имота – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в масивна панелна сграда, построена през 1985 г. Хотелът е с разгърната застроена площ 5500.98 кв. м., състои се от осем етажа, заедно с прилежащи части – мази. Хотел „Сторгозия“ е включен в приетата от местния парламент Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен за 2023 г., в раздел III, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде”.

За имота има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, която възлиза на 1 546 100 лв. без ДДС. От години имотът не само че не носи приходи в общинския бюджет, но трайно трупа и неоправдани разходи, стана ясно по време на дебата. На този етап към хотел „Сторгозия“ няма заявен инвеститорски интерес. Евентуалната бъдеща продажба на хотела няма да засегне разположения в едното крило на сградата Център за настаняване от семеен тип, който е с отделен акт за собственост.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here