Плевенският Медицински университет и Факултет „Фармация“ са домакини на Третия национален студентски фармацевтичен форум

0
310
МУ- Плевен

Плевенският Медицински университет и Факултет „Фармация“ ще са домакини на Третия национален студентски фармацевтичен форум в периода 11-13 ноември 2022 г. Събитието се организира от студенти по фармация за студенти на ротационен принцип в медицинските университети в страната. Първият студентски фармацевтичен форум бе организиран от Медицинския университет в София на тема „Бъдещето на фармацията и новите тенденции, оформящи сектора“. Вторият фармацевтичен форум се проведе в Медицинския университет във Варна под наслов „Болнична фармация“, третият е в Плевен, а следващият – Четвърти национален студентски фармацевтичен форум, ще се проведе в Медицински университет – Пловдив.

Научните студентски фармацевтични форуми се организират два пъти в годината, като на тях освен задължителните отчети за дейността на фармацевтичните асоциации, домакините организират поредица от събития, лекции и уъркшопи. Целта на форуми от подобно естество е студентите да се запознаят с актуални теми на фармацията, които не са включени в планa за редовно обучение. Засягат се и въпроси, отнасящи се до следдипломното реализиране на студентите.

Организатор на събитието е новосъздадената Асоциация на студентите по фармация в град Плевен. От основаването си през март 2022 г. Асоциацията е била инициатор на различни събития: лекции, свързани с професионалната реализация на студентите по фармация; кампания за Деня на сърцето; съвместни лекции с фармацевтични компании.

На 11 ноември програмата на форума включва доклад на доц. Христина Лебанова на тема „Оценка и управление на риска при лекарствените продукти – съвременни концепции и стратегии“. Зам.-деканът на Факултет „Фармация“ доц. Мая Йотова ще изнесе доклад на тема „Взаимодействие между лечебни растения и лекарствени средства, използвани в лечението на социално значими заболявания.“ Гл. ас. Светослав Стоев, д.ф., ще запознае аудиторията с темата „Интервю с клиничен фармацевт. Как да стана клиничен фармацевт и какви задължения ме очакват?“

На 12 ноември маг.-фармацевт Велина Григорова ще изнесе доклад на тема „Що е клинична фармация и има ли почва у нас?“. След това доц. Аспарух Николов, д.м., ще представи темата „Еволюция в лечението на сърдечната недостатъчност. Нови фармакотерапевтични насоки за лечение.“ Ас. Александър Пъшев и ас. Теодора Александрова – Пъшева ще включат студентите в уъркшоп на тема „Компютърно-асистиран дизайн на лекарства“.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here