Монтираха подвижна стълбищна платформа на подхода към зала „Плевен“ на Областна администрация

0
277
Рампа Областна администрация .- Плевен

Подходът към зала „Плевен“ на Областна администрация е с осигурена достъпна архитектурна среда, информират от институцията. Доставена и монтирана е стълбищна платформа за хора с увреждания, осигуряваща достъпност до залата, в която се провеждат публични събития от различен характер. Платформата отговаря на всички европейски изисквания, както и на българските норми и предоставя възможност за самостоятелност на хората с инвалидни колички, като не е необходимо придружаващо лице или асистент.

Новата придобивка дава правото на равен достъп на всеки, което е в съответствие с разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Рампите, които бяха поставени преди това не отговаряха на изискванията на Наредба №2РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, и по-специално чл. 19, ал. 1 т. 2 и на практика бяха неизползваеми, дори опасни за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат.

Направената инвестиция е в размер на близо 30 хил. лв., осигурени от бюджета на Областна администрация Плевен за обезпечаване на достъпна архитектурна среда в сградата на администрацията.

Доставчик на съоръжението е фирма „Про – Лифт България“, пециализирана в създаването на достъпна среда за хора със затруднено придвижване с над 15-годишен опит в сферата на архитектурната достъпност и намиране на оптимални индивидуални решения.

Инсталирането на платформата бе извършено с минимална архитектурно-строителна намеса в рамките на тази седмица.   

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here