Плевенски специалисти възстановиха археологическите разкопки на Никополската крепост и регистрираха 9 нови обекта в Община Червен бряг

0
569
Никополска крепост

След 30-годишно прекъсване са възстановени археологическите разкопки на последната средновековна българска столица. Спасителните проучвания на Никополската крепост се осъществяват по инициатива на Община Никопол и са водени от специалистите от Регионалния исторически музей (РИМ) в Плевен Венко Иванов, Владимир Найденов и Тинка Кръстева. Участват още студентът по археология Серхан Середжебов, негови колеги, ученици, доброволци и служители на Община Никопол. Предстои да бъдат оповестени резултатите от проучванията.

Никополска крепост

В периода 15–28 август специалистите от РИМ – Плевен осъществиха експедиция на територията на Община Червен бряг. Целта на теренните обходи бе проверка на състоянието и актуализация на информацията на регистрирани в Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България“ археологически обекти, както и издирване и регистрация на нови. Проучванията са начален етап от работата на РИМ – Плевен и Община Червен бряг по подписан договор за сътрудничество и съвместна дейност в сферата на културата.

Местността Калето, с. Реселец

Приоритет бяха обекти и селища, разположени от двете страни по течението на р. Искър, както и на нейни притоци. Акцентът бе насочен към вече регистрирани 20 обекта, за които има сведение, че по повърхността им се наблюдават следи от трайни структури, а също така бяха издирени нови (нерегистрирани) по сведение на информатори и теренни дневници от археологически експедиции в района, проведени през 70-те–80-те години на ХХ век. Новорегистрираните обекти са 9 броя – 2 от праисторията и 7 антични.

Обходени бяха землищата на седем населени места в Общината: селата Лепица, Сухаче, Горник, Реселец, Бресте, Чомаковци и град Червен бряг. Събраният подемен материал и добитата информация ще спомогнат за планирането на бъдещи археологически проучвания в района.

Местността Калето, с. Реселец

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here