Плевен ще кандидатства с две проектни предложения по „Красива България“ 2022 г

0
226
Община Плевен

Единодушно Общински съвет – Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства за финансиране на ремонти на два общински обекта по проект „Красива България“ 2022 г. Проектните предложения са за ремонт на зала „Волейбол“ в областния град и проектиране и основен ремонт на дворното пространство и площадка за игра в Детска ясла „Щастливо детство“.

С първото решение съветниците дадоха съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Ремонт на зала „Волейбол“ в съществуваща сграда“ по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ на проект „Красива България“ 2022 г. В обявата за набиране на проектните предложения, публикувана от Министерството на труда и социалната политика, като допустими кандидати по мярката са посочени общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

Община Плевен разполага с готова проектосметна документация за залата на стойност 309 512 лв. Предвидените инвестиционни мерки са цялостна подмяна на съществуващото дюшеме с нова настилка, демонтаж на ламперията и частично изкърпване на стените, цялостен демонтаж на съществуващия окачен таван заедно с осветителните тела, които не функционират. Предвижда се направа и на нов окачен таван на мястото на демонтирания, подмяна на врати, остъкляването на залата с PVC дограма ще се запази. Собственото участие на Община Плавен в общия бюджет на проекта възлиза на 60 % или 185 707 лв.

Второто решение е за даване на съгласие по проектно предложение „Проектиране и основен ремонт на дворно пространство и площадка за игра в детска ясла „Щастливо детство“, гр.Плевен“. Проектът ще бъде внесен в рамките на новата сесия на „Красива България“ по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“. Финансовата рамка на всяко проектно предложение в тази част е: общ бюджет – от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС; финансиране от ПКБ – най-много 130 000 лв. с ДДС; съфинансиране от кандидата – най-малко 50 % от общия бюджет за проектното предложение.

Община Плевен разполага с готова проектосметна документация за обекта на стойност 356 739 лв. Собственото участие на Общината в общия бюджет на проекта е 65 %, или 231 880 лв. Проектът предлага решение за дворното пространство с обособени 4 зони за отделните яслени групи с различни по вид, но еднакви като игрови качества съоръжения.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here