Плевен продължава да подпомага даровитите деца в общината

0
615
деца

С решение на Общински съвет – Плевен днес бе определен състав на Комисия за отпускане на финансови средства от бюджета на общината за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училищата в Община Плевен. Предложението внесе председателят на местния парламент Мартин Митев.

„Във връзка с произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. е необходимо да се актуализира състава на Комисията, избрана с решение в предния мандат през юли 2018 г. Съгласно цитираното решение в състава на Комисията влизат 7 души – 3 представители от общинска администрация и 4 общински съветници“, посочи при представяне на предложението Мартин Митев.

След гласуване Общински съвет – Плевен избра в мандат 2019-2023 г. в комисията да го представляват съветниците Росен Височков, Христо Таслаков, Цветелин Горанов и Калин Кръстев.

Съгласно действащите Правила за отпускане на финансови средства от бюджета на Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в Община Плевен, комисията заседава всеки месец, в случай, че има постъпили искания. Заседанията се насрочват от председателя на комисията ресорният заместник-кмет на Община Плевен.

Информация: Общински съвет – Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here