Актуализираха състава на общинската Комисия за отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства

0
430
Общински съвет - Плевен

Общинският съвет на Плевен актуализира състава на Комисията за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства за отпускане на годишни стипендии и еднократни помощи за участие в мероприятията от национално и международно значение, а също така и на деца-сираци, чиито родители са загинали при особени ситуации.

Съгласно първоначалното решение за сформирането й от декември 2011 г. в Комисията влизат 9 души – 6 общински съветници и 3-ма представители на Община Плевен. На днешното заседание Общинският съвет определи  представителите от своята квота. Това са общинските съветници Петя Василева, доц. Евгения Бързашка, Веселка Лилова, Моника Чочева, Десислава Иванова и Калин Кръстев. Председател на комисията е секретарят на Община Плевен.

Информация: Общински съвет – Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here