ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ заседава днес

0
467
Община Плевен

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева ще заседава днес, 21 май, от 16,30 ч. по три предложения. Комисията ще се запознае с предложената промяна на Наредба №14 и предложение за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен.

Предложените промени са по повод създалата се кризисна ситуация в страната с епидемията от Ковид – 19, в резултат на което един от най-засегнатите сектори е този на културата. Идеята е да бъде подпомогната дейността на формациите и съставите, които са в застой и изпитват липса на финансови ресурси, като им се даде възможност да кандидатстват за финансиране на проекти със средствата, заложени в Раздел III на Културния календар.

Комисията ще разгледа и искане за отпускане на средства, необходими за съществуването на Клуба на културните дейци в Плевен.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here