ПГ по механоелекротехника в Плевен ще започне учебната година в сградата на бившето училище „Н. Й. Вапцаров“ поради ремонтни дейности

0
890
Общински съвет - Плевен

Бившата учебна база на закритото ОУ “Никола Й. Bапцаров“ в Плевен ще бъде предоставена временно за управление на ПГ по механоелектротехника в града. Решението е на Общинския съвет във връзка с предстоящите ремонтни дейности по проект в действащото учебно заведение.

С писмо до местната управа от 31.07.2023 г. директорът на ПГМЕТ – Плевен, инж. Цветелина Стойкова уведомява, че гимназията е одобрена за финансиране по проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 14 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана и Плевен“, по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за цялостен ремонт на училището. Изпълнението на строително-монтажните дейности няма как да се извършва едновременно с провеждането на учебен процес в сградата на гимназията и това налага от 15 септември учебният процес да бъде изнесен в друга учебна страда.

След проведените разговори с директори на четири професионални гимназии и две средни училища в Плевен, става ясно, че поради технически причини (невъзможност за осигуряване на необходимия брой класни стаи и кабинети) няма възможност за предоставяне на част от учебните сгради за обучение на учениците от ПГМЕТ – Плевен.

За да започне нормално новата учебна 2023/2024 година за учениците от ПГМЕТ – Плевен, Общинският съвет на Плевен единодушно реши за нуждите на училището да бъде предоставена временно сградата на ОУ „Н. Й. Вапцаров. Тя е в задоволително общо състояние и при добра организация от страна на професионалната гимназия, ще е възможно временно пренасочване на учебните занятия на учениците.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here