Първото издание на Пленер по живопис „Плевен” ще се състои през септември

0
619
Плевен

Първото издание на Пленер по живопис „Плевен” ще се състои през месец септември 2021 г. По статут културното събитие има международен характер, но поради ситуацията, породена от епидемията с COVID – 19, в първото му издание няма да участват художници от други държави.

Съгласно регламента в артфорума могат да участват до 10 художници от страната и чужбина, които приемат условията на неговия статут. Най-малко двама от тях трябва да са от чужбина (при обстановка, позволяваща това) и четирима от представителството на СБХ – Плевен.

Кандидатстването за участие се извършва по електронен път на e-mail: kultura@pleven.bg или на хартиен носител, входиран в Центъра за административно обслужване на гражданите (5800 Плевен, пл. „Възраждане” № 4). Кандидатите трябва да представят формуляр за участие (по образец), творческа биография, до 5 броя снимки на авторски картини.

Жури от 5-ма експерти, назначено със заповед на кмета на Община Плевен, ще извършва селекцията на кандидатите. В състава на журито влизат: трима художници от СБХ – Плевен, един представител на СБХ и един представител на Община Плевен. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане. Съгласно статута няма да се допуска участие в две последователни издания на пленера. Културното събитие ще провежда през 2 години и ще завършва с обща изложба на участниците в Художествена галерия „Илия Бешков“.

В качеството си на организатор Община Плевен има задълженията дасключи договор с участниците; да  осигури на всеки творец по 2 броя грундирани платна с подрамка с размери, посочени от художника, и 8 туби/цвята маслени или акрилни бои по избор; да заплати хонорар в размер на 800 лв за първата картина; да поеме пътните разходи на участниците до Плевен и обратно, както и разходите за хотел, закуска и вечеря за времето на престоя в Плевен.

Участниците се задължаватда нарисуват две картини в срок от 3 до 8 август 2021 г.;да носят инструменти за рисуване – четки, шпакли и др.;да дарят втората картина за фонда на ХГ „Илия Бешков“;да присъстват на откриването на изложбата след закриване на пленера на 9 септември 2021 г.

Срокът за подаване на документите е от 15 април до 30 май 2021 г., срокът за журиране е до 15 юни 2021 г., а срокът за обявяване на участниците – до 25 юни 2021 г.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here