Определиха наемни цени за ползване на Летния театър в Плевен

0
540
Летен театър

Без нито един глас „против“ или „въздържал се“ общинските съветници приеха предложението на кмета Георг Спартански за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. Става дума за определяне на наемни цени за ползване на час или за ден на Летния театър в парк „Кайлъка“, както и за публикуване на рекламни банери на интернет страницата на Туристическия информационен център – Плевен.

Община Плевен е собственик на Летния театър с акт за публична общинска собственост от 11.06.2012 г. През предходни периоди имотът е отдаван под наем на различни търговски субекти. Конкурсна процедура за сключване на дългосрочен договор за наем бе проведена и през 2020 г., но същата приключи без определяне на наемател. По тази причина бе прието за целесъобразно първо в обекта да се извърши ремонт, а след реновирането му той да бъде отдаван почасово или подневно за възмездно ползване.

През последния месец в дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Плевен са постъпили множество записвания от заинтересовани лица (предимно артагенции и театри) за събития през пролетно-летния сезон. Тази възможност е особено актуална предвид въведените ограничения за провеждане на масови мероприятия на закрито. Съветниците приеха на час да се заплаща цена от 250 лв или 1000 лв на ден без ДДС за ползване на Летния театър за културни прояви. Заради засилен интерес от страна на граждани и сватбени агенции Общинският съвет реши и цената за ползване на театъра в парк „Кайлъка“ за ритуали по сключване на граждански брак да е 300 лв. Съветниците дадоха и възможност Плевенска филхармония и ДКТ „Иван Радоев” да ползват Летния театър безвъзмездно до два пъти в рамките на календарната година за културно-масови мероприятия.

Ремонтът на Летния театър в парк „Кайлъка“ се предвижда да приключи до края на месец май 2021 г. Реновират се фасадата, сцената и съблекалните на изпълнителите. Ще бъдат подменени счупените пейки на местата за зрителите, останалите ще бъдат пребоядисани. Дейностите в част „Архитектурно строителство“ са на стойност 53 800 лв с ДДС. Извършва се и укрепване на електроинсталацията, обезопасяване на стърчащи кабели, подмяна на електрически табла, за които общата сума е 7 000 лв.

В инвестиционните намерения на Община Плевен е цялостен ремонт на Летния театър, за целта ще се търси европейско финансиране.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here