Общинският съвет в Плевен прие решение в подкрепа на културата

0
696
сесия на Общинския съвет

Промени в Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Общината прие Общинският съвет на Плевен. Решението е с цел подкрепа на културния сектор, понесъл сериозни загуби заради ограниченията, наложени във връзка с епидемията от Ковид – 19.

„Поради създалата се кризисна ситуация, свързана с периода на извънредно положение в страната заради Ковид – 19, последван от обявената противоепидемична обстановка, един от най-тежко пострадалите сектори е този на културата. За разлика от държавните и общински културни институти, които не са лишени от заплащане, частните културни формации, включително и тези към читалищата, както и творците на свободна практика, нямат възможност да функционират и да генерират приходи“, посочи в качеството си на вносител на предложението Петя Василева – председател на ПК по култура в местния парламент. И добави: „Логично е Община Плевен, която винаги е демонстрирала подкрепа за развитие на културата и съпричастност към тези, които я създават, да подпомогне дейността на формациите и съставите, които са в застой и изпитват липса на финансови ресурси, като им предостави възможност за финансово подпомагане на проекти, разработени от тях, които на 100 % да бъдат финансирани със средствата, заложени в Раздел III на Културния календар.“

Промените в Правилника за финансиране на културни проекти на територията на общината имат две основни цели. От една страна, да се подпомогне финансово дейността на тази част от културната общност, която е била лишена от възможност за генериране на финансов ресурс за периода на извънредното положение. И от друга – създаване на културни продукти, които ще се представят пред плевенската общественост през втората половина на годината, запълвайки липсата на културен живот, наложен поради невъзможността от организиране на планирани в Културния календар фестивали и форуми при така създалата се кризисна ситуация.

След дебат Общинският съвет прие предложените изменения, като в решението изрично бе записано, че приетите промени, една от които е за цялостно финансиране на съответните културни проекти, важат единствено за 2020 г.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here