Община Плевен ще модернизира Средношколското общежитие с изцяло безвъзмездна финансова помощ

0
105
Средношколско общежитие - Плевен

Проектът на Община Плевен „Обновяване и модернизация на средношколско общежитие „Данаил Попов“, гр. Плевен“ е одобрен за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, Приоритетна ос „Образование и умения“, Процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“. Изпълнението е осигурено изцяло със 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на общо 2 626 437,09 лв.

Изготвеният работен проект предвижда:

– вътрешно функционално обновяване на стаите за обитатели на общежитието и оформяне на собствени санитарни възли – баня с тоалетна за всяка стая;

– изграждане на ВиК инсталации на обособените санитарни възли на всяка стая и на санитарните възли, достъпни за хората с увреждания;

– въвеждане на мерки за енергийна ефективност с цел постигане заложените параметри в одобреното енергийно обследване за достигане на предвидения клас енергийна ефективност – ще се положи допълнителна топлоизолация по фасадите на сградата и върху таванската плоча;

– проектиране на ново подвижно обзавеждане на всички индивидуални стаи на обитателите и на тези за общо ползване по всички етажи на общежитието;

– изграждане на нова ел. инсталация, нови ел. табла и апаратура;

– за намаляване на консумацията на ел. енергия съществуващите луминисцентни осветители тела ще бъдат сменени с LED такива, които ще осигурят необходимата осветеност съобразно предназначението на помещенията;

– изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди с номинална генераторна АС мощност 30 kW, инсталирана върху покрива на общежитието.

По отношение на достъпната среда е предвидено:

– в първия обитаем етаж да се оформят 4 стаи за обитатели с увреждания, за които е осигурена достъпност;

– създаване на стаи със санитарни възли, които са достъпни за хора с увреждания, заедно с достъпен маршрут и достъпни части по пътя на този маршрут;

– един от входовете на общежитието да е достъпен за хора с увреждания, тъй като е в стълбищна клетка, в която има монтирана съществуваща и действаща електрическа платформа.

С проекта е предвиден вътрешен достъпен маршрут от входа до стаите, обозначен с тактилни ивици. В околната среда достъпният маршрут с дължина около 130 метра ще се изпълни с два вида тактилни плочи в настилката.

Срокът на изпълнение на проекта „Обновяване и модернизация на средношколско общежитие „Данаил Попов“ – Плевен“ е 31 месеца.  

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here