Плевенският Център за работа с деца ще реализира международен образователен проект с партньори от Тенерифе и Прага

0
174
ЦРД - Плевен

Центърът за работа с деца в Плевен ще работи по проекта „Една посока, много възможности – актуални знания за дигиталната еволюция“ 2023, който е одобрен по Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани”, сектор „Училищно образование”.

Центърът за работа с деца активно работи в посока прилагане на иновативни методи в учебния процес. През последните месеци училищата се подготвят за въвеждане на STEM проекти и програми. С оглед развитието на информационните и комуникационни технологии и нарастване обема на наличната информация в Интернет възниква необходимостта от притежаване на специфични знания и умения за работа със съществуващата технологична инфраструктура.

Проектът предвижда осъществяване на международна мобилност на педагогическия персонал на ЦПЛР-ЦРД – Плевен за постигане на по-високи нива на качество и иновации при преподаването и подобряване на чуждоезиковите умения на преподавателите. Дейностите по проекта включват участие в структурирани обучителни курсове в два потока: първи поток – Тенерифе, Испания, с 6 участници и координатор, и втори поток – Прага, Чехия, с 3 участници и координатор.

Двете мобилности ще се осъществят в реално време, осигурени от партньорите по проекта в Тенерифе и Прага. Ще се реализират дейности по подготовката, организацията, подбора и реалното провеждане на двете мобилности по подробно разписан времеви график. Дейностите по мобилностите са съобразени с принципите на Европейската харта за качество на мобилността.

Средствата за реализация на проекта са в размер на 27 300 евро за период от 15 месеца.

Информация: Пресцентър на Община Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here