Община Плевен ще кандидатства с три обекта по Програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища

0
396
Плевен

Общинският съвет в Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства с три обекта по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022”. Решенията са относно нова сграда на ОУ „Валери Петров“ и ремонти по сградите на СУ „Стоян Заимов” и НУ „Христо Ботев“ в града. 

Първото решение е за привличане на средства за изграждане на нова сграда на ОУ „Валери Петров”. С построяването й, учениците от ОУ „Йордан Йовков”, от ПГПЧЕ и от ОУ „В. Петров” ще преминат на едносменен режим на обучение. Предвижда се районът за изграждане на новата сграда на училището да е в близост до ОУ „Д-р Петър Берон“ в жк „Сторгозия“. От определените два модула за кандидатстване, Община Плевен ще кандидатства по Модул 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, Дейност I – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на нови сгради за училищно образование, където е определен бюджет до 5 000 000 лв. Стойността за изграждане на новата образователна инфраструктура по окрупнени показатели възлиза на 5 188 751 лв. с ДДС.

Второто решение е за пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващата училищна сграда на СУ „Стоян Заимов”. Кандидатстването ще бъде отново по Модул 2, Дейност II – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи училищни сгради, където е определен бюджет до 2 000 000 лв. Стойността на пристрояването/надстрояването на училищната сграда по окрупнени показатели възлиза на 1 382 198 лв. с ДДС.

Третото решение е за надстрояване и реконструкция на съществуващата училищна сграда на НУ „Христо Ботев“ в Плевен. С надстрояването на втори етаж на сградата учениците в учебното заведение ще имат възможност да преминат на едносменен режим на обучение. Стойността на надстрояването по окрупнени показатели възлиза на 479 999,94 лв. с ДДС.

Периодът на Програмата „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища “ е 2020-2022 г., като крайният срок за изпълнение на всички дейности е 31 декември 2022 година. Проектните предложения трябва да бъдат подадени в срок до 8 септември тази година и да съдържат етапност на финансиране – стойности по години за периода на програмата и обосновка на всеки един етап. Индикативният бюджет на програмата за 2020 г., 2021г. и 2022 г. е до 70 000 000 лв. на година.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here