Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

0
72
Каскада

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване с нужното количество вода на Каскадата да не се ползва питейна такава, а алтернативен източник. Недостигът, който усещаме в последните години, налага да направим по-обстойни проучвания какво можем да използваме от наличните ресурси, които са в района, каза инж. Валя Костова, директор на Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и екология“ в Община Плевен.

Обследва се възможността да се използват количествата от водоизточник, който е в двора на Регионалния исторически музей. Когато постъпващата в Плевен вода е достатъчно, този източник не се ползва и дори частично прелива. Проучваме как да „уловим“ тази вода и да я насочим към Каскадата, защото мястото е близко. Стараем се в рамките на месец да имаме точни резултати и да направим точни изчисления как можем гравитачно да използваме цялото водно количество и се надяваме, че още този сезон ще можем да го използваме, каза още инж. Костова.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here