Община Плевен подписа колективен трудов договор със социалните партньори в системата на образованието

0
221
Община Плевен - КТД образование

Колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование бе подписан днес от кмета на Община Плевен и социалните партньори в сферата на образованието. Подписването на документа се състоя след редовното оперативно заседание на общинското ръководство в присъствието на медиите.

Подписи под документа сложиха кметът д-р Валентин Христов, Красимир Кръстев – председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители, Искра Арабаджиева – председател на Регионалния координационен съвет на независимия учителски синдикат, Любомир Паскулов – председател на Регионалния синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, и Емил Райков – представляващ Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България.

Кметът д-р Христов посочи важността на образователната сфера и справедливото възнаграждение за труда на хората в тази област. „Затова подписването на КТД е важна стъпка в тази посока. Трябва да работим така, че да даваме най-доброто образование на децата, да надграждаме техните знания и да развиваме потенциала им. Инвестициите в образованието са много важни и общината ще бъде активна в това отношение“, посочи д-р Христов.

Представителите на синдикатите и работодателските организации на територията на общината изразиха готовност за ползотворно сътрудничество в реализиране на общинските политики за образование и подчертаха важността на социалния диалог и доверието.   

Предмет на настоящия Колективен трудов договор са въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения и на жизненото равнище, които не са уредени с Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове. В документа се посочва още, че страните по него се задължават в хода на социалното партньорство да проявяват взаимно уважение, зачитане и съгласуване на интересите си за осигуряване на необходимите условия за функциониране на системата на предучилищното и училищното образование. Община Плевен и социалните партньори гарантират правото на работниците и служителите за свободно синдикално сдружаване в системата на предучилищното и училищното образование.

Към Община Плевен се формира и Общински съвет за социално партньорство в сектор „Образование”.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here