Медицинският университет в Плевен представи концепцията за инвестиции на “Стратегия “Единно здраве“ за Северозападен регион“ на национално ниво

0
125
Медицински университет - Плевен

Медицинският университет в Плевен (МУ – Плевен) бе поканен да представи концепцията за инвестиции на „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ на първото национално събитие „Интегрирано териториално развитие: партньорства за нови възможности“. Форумът се проведе в Пловдив в периода 5-6 март 2024 г. по Споразумението за предоставяне от Световната банка на техническа помощ на МРРБ за изграждане на капацитет на регионалните и местните заинтересовани страни за прилагане на устойчиви и интегрирани подходи към регионалното развитие.

Ректорът на МУ – Плевен проф. д-р Добромир Димитров бе поканен като представител на водеща образователна институция да представи концепцията за инвестиции на “Стратегия “Единно здраве“ за Северозападен регион“ като добър пример за изграждане на партньорства за интегрирани териториални инвестиции. Селектирани за презентиране бяха само три от подадените концепции, сред които в същия панел бяха поканени и представителите на Община Троян.

Концепцията за инвестиции на „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ е с участието на 27 партньори – общини, учебни заведения, общински и университетски болници, Министерството на здравеопазването, неправителствени организации и представители на бизнеса с водещата роля на Медицински университет – Плевен. Концепцията е изградена на базата на подхода „Едно здраве“ на ЕС, който представлява многосекторен и трансдисциплинарен подход, работещ на местно, регионално, национално и глобално ниво с цел постигане на оптимални здравни резултати, въз основа на взаимовръзката между хората, животните, растенията и тяхната обща среда. Концепцията включва проектни идеи с интегрирани мерки от секторите здравеопазване, образование и околна среда.

Реализацията на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции за Северозападен регион на базата на стратегията за единно здраве на хората, животните и растенията ще се осъществи чрез:

• създаване на Факултет по ветеринарна медицина и клиника за дребни животни към МУ – Плевен, какъвто няма в Северна България;

• обновяване на оборудването в болниците на територията на партньорските общини и създаване на кардиологични кабинети в общините без болници;

• създаване на мобилни кабинети за осигуряване на здравна профилактика в отдалечените населени места;

• телемедицина – осигуряване на оборудване за дистанционно консултиране и диагностика на пациенти в по-малките населени места;

• подобряване на градската среда чрез осигуряване на места за отдих и спорт в междублоковите пространства, детски площадки и паркове с акцент грижа за флората на градската среда и като превантивна мерка срещу сърдечно-съдови и онкологични заболявания;

• подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради;

• модернизация на базата за практически упражнения на учениците от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д. Димов“ – гр. Ловеч;

• провеждане на дуално обучение и кариерно ориентиране на учениците от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д. Димов“ – гр. Ловеч.

Информация: Медицински университет – Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here