Община Левски организира Национален литературен конкурс за хумор и сатира “Георги Парцалев – българският рицар на смеха”

0
182
Георги Парцалев

Община Левски организира Национален литературен конкурс за хумор и сатира “Георги Парцалев – българският рицар на смеха”. Събитието е под патронажа на кмета Любка Александрова и ще е част от празниците на изкуствата в град Левски – родното място на легендарния български актьор Георги Парцалев.

Голямата награда „Рицар на смеха“ ще се присъжда на български автори за високо художествени хумористични произведения.

Целта на конкурса е да стимулира творческите заложби и таланта на автори със здравословно чувство за хумор в духа на неповторимия Парцалев, за да създадат произведения в кратка хумористична форма (къс разказ, фейлетон, басня, епиграми и др.), утвърждаващи нравствени, естетически и духовни ценности.

Конкурсът ще се провежда веднъж на две години за учасници в две категории: Първа – до 18 години, и Втора – над 18 години.

Във всяка категория ще се присъжда Националната награда „Рицар на смеха“, като тя е индивидуална и за нея не могат да се борят творци, на които вече е била присъждана. Регламентът предвижда и други отличия: плакет „Рицар на смеха“, грамота и парична сума в размер на 500 лв. за 1-во място, 250 лв. за 2-ро място и 150 лв. за 3-то място.

Финансовите средства ще се осигуряват от бюджета на Община Левски, дарения и други източници, а наградите ще се връчват от кмета на Община Левски на тържествена церемония по време на Празниците на хумора и сатирата, посветени на Георги Парцалев.

Произведенията за участие в конкурса се изпращат на адрес: гр. Левски, п.к. 5900, бул. „България“ № 58 или на e-mail: P.Cholakova@oblevski.egov.bg – като се отбелязва с текст НЛК “РИЦАРЯТ НА СМЕХА”

Ежегодно Общината ще обявява сроковете за изпращане на произведенията и възрастовата категория на участниците. Кандидатите ще попълват формуляр за участие и ще предоставят произведенията си, придружени от кратка творческа биография и други материали, които ги представят. Творбите ще се оценяват от жури.

Община Левски оповестява конкурса до месец март на текущата година, а кметът на Община Луевски назначава журито от изявени творци. Оценяващите ще заседават в град Левски, като решенията ще се вземат с обикновено мнозинство. Срокът за определяне на номинираните за награда в НЛК „Георги Парцалев – българският рицар на смеха“ e до началото на месец юни в годината на връчването й.  

През 2024 г. конкурсът ще се проведе за участници до 18-годишна възраст.

Информация: Пресцентър на Община Левски

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here