Новият Общински съвет на Плевен встъпва в правомощия на 10 ноември – заседанието ще ръководи режисьорът и общински съветник Димо Дешев

0
189
Областна администрация Плевен

На тържествено заседание на 10 ноември новоизбраните представители на местната власт на Община Плевен: Общински съвет с 41 общински съветници, кмет на Общината и кметове на кметства, ще встъпят официално в длъжност. Заседанието е от 11,00 часа, в зала „Плевен“, съгласно заповед от 6.11.2023 г. на областния управител на област Плевен Виолета Иеремиева.

Съгласно чл. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), първото заседание на новоизбрания Общински съвет се провежда в 14-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите. Новите 41 общински съветници в състава на Общинския съвет, новоизбраният кмет на Общината д-р Валентин Христов и избраните кметове на кметства за Мандат 2023 – 2027 г. ще положат клетва по чл. 32, ал.1. Нейният текст гласи: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите в общината и да работя за тяхното благоденствие.“

Полагането на клетвата се удостоверява с подписване на клетвен лист. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на Общинската избирателна комисия.

Първото заседание на новоизбрания Общинския съвет ще бъде ръководено от доайена сред общинските съветници, като в настоящия състав това е театралният режисьор Димо Дешев. На заседанието ще бъде избран председател на Общинския съвет. Съветниците ще определят и състав на временна комисия, която да предложи Правилник за работата на местния парламент в Мандат 2023 – 2027 година.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here