Над 10 млн. лева санкции по проекти може да понесе Община Плевен

0
88
Община Плевен

На Община Плевен може да бъдат наложени санкции заради установени нередности по проекти с европейско финансиране. Общата сума до момента по получени в общинската администрация писма от управляващите органи по програмите, към които са изпълнявани проектите, е в размер на около 10,5 млн. лв.

„10,5 милиона лева – това е по груби изчисления до момента общата сума на санкциите, които могат да бъдат наложени на Общината заради установени нередности по проекти. Ще подчертая, че става дума за проекти, които сме заварили – такива, които са приключени, и такива, които в момента приключват“, съобщи на седмичното оперативно заседание в присъствието на медиите кметът д-р Валентин Христов. Той посочи и три конкретни проекта, по които има проблеми и получени предупреждения за финансови санкции: „Първият такъв проект е „Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за Мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България. При него на този етап има проблем с приема от Държавна приемателна комисия поради установени пропуски по изпълнението.

Вторият проблемен проект е т.нар. Воден цикъл, по който възможните санкции за Общината са в размер на около 5,5 млн. лв.

Проблеми има и с проекта за Интегриран градски транспорт на Плевен, евентуалната санкция е за около 2,5 млн. лв. и е както за Общината, така и на фирма „Тролейбусен транспорт“.

“Разпоредил съм проверки на всички проекти, които са приключили през 2022 и 2023 година и на наложените санкции по тях. Проверка се прави и по изпълнението на проекта за ремонт на зала „Като Попова“, уточни д-р Христов.

Докладите по тези проверки трябва да бъдат представени в срок до 28 февруари, сряда.

Информация: Пресцентър на Община Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here