Консултативният съвет разгледа проекта на Програма за развитие на туризма в Община Плевен за 2024 г.

0
132
Туризъм - консултативен съвет, Анелия Дечева

Първо заседание проведе в края на миналата седмица новият състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Плевен. Негов председател вече е Елина Димитрова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности”, заместник-председател е Анелия Дечева – началник на Отдел „Култура и туризъм”, а Анатоли Димитров, който е служител в Туристическия информационен център, остава секретар на Консултативния съвет.

В състава на структурата са включени директори и заместник-директори на културни институти, директорът на Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, председателят на Браншовата бизнес камара, туроператори, хотелиери, представител на Туристическо дружество „Кайлъшка долина”, експерти от общинската администрация.

Членовете на Консултативния съвет обсъдиха и приеха отчет за дейността в направление „Туризъм” за 2023 г. Те разгледаха и проекта на Програма за развитие на туризма в Община Плевен за настоящата 2024 г. Бяха направени и подкрепени с гласуване редица промени, касаещи завишаване на средствата за събития, рекламни материали и участия в туристически борси. Последна дума ще има Общинският съвет в Плевен, който предстои на своя сесия да одобри окончателен вариант на Програмата.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here