Медицинският университет и Езиковата гимназия в Плевен подписаха договор за сътрудничество

0
574
Славчо Томов и Юрий Тодоров

Ректорът на Медицинския университет в Плевен проф. д-р Славчо Томов и директорът на Профилирана гимназията с преподаване на чужди езици Юрий Тодоров подписаха договор за сътрудничество в областта на обучението, научноизследователската, художественотворческата и спортна дейност, информират от висшето училище. Профилираната гимназията с преподаване на чужди езици в град Плевен (ПГПЧЕ) е наследник на едно от първите десет класни училища в България. През дългите години на развитие и утвърждаване учебното заведение се отличава с качеството на подготовката на своите възпитаници, доказателство за което е тяхната успешна професионална реализация,  както и със съчетаването на традиции и новаторски дух.

Партньорството между двете училище ще се изразява в провеждане на съвместни форуми с участието на ученици, студенти, учители и преподаватели; в организиране на информационни срещи и  събития с цел ориентиране на зрелостниците към избор на бакалавърска или магистърска специалност от портфолиото на МУ – Плевен; съвместно участие и обмяна на опит при осъществяването на образователни проекти, на научноизследователски дейности и разработки, както и реализиране на общи научни публикации.

Професор Томов очерта възможностите за посещения и провеждане на тренировъчни курсове на преподаватели и ученици от Езиковата гимназия във високотехнологичната база за обучение на висшето училище – модерните лаборатории в Центъра за компетентност като Лабораторията за 3 Д принтиране, моделиране и анализ и Лаборатория за обучение и изследване в среда на виртуална реалност VR 360; във виртуалните зали със симулатори, в експерименталната операционна зала и 3Д студиото за обучение в Телекомуникационния ендоскопски център.

Директорът на Гимназията с преподаване на чужди езици Юрий Тодоров сподели новината, че от новата учебна година училището разкрива две нови паралелки с профили Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда. Нещо повече, от 2019 година Езиковата гимназия е отличена със статут на иновативно училище, като иновацията е на тема, свързана с атрактивното електронно и интерактивно представяне на учебното съдържание по биология и здравно образование.

И двамата ръководители подчертаха факта, че всяка година най-добре подготвените кандидат-студенти, които се класират с най-висок бал в магистърските програми „Медицина“ и „Фармация“ в Медицинския университет в Плевен, са възпитаници на водещите гимназии в града – СУ “Иван Вазов“, Математическа и Езикова гимназии. Тези студенти са гордост за гимназиите, които са завършили в град Плевен, а високите им резултати са атестат за качественото обучение и отличната подготовка, която училищата осигуряват на своите ученици и бъдещи кандидат-студенти.

Професор Томов високо оцени факта, че учениците и преподавателите от средните училища в град Плевен винаги с огромно удоволствие и ентусиазъм са участвали в събитията от академичния календар и от кандидатстудентската кампания на университета – Нощ на учените, Ден на народите, Ден на отворените врати, Нощ на идеите, Фестивал на медицинските университети и много други.

Медицинският университет в Плевен успешно реализира партньорство и сътрудничество чрез подписани договори за съвместна дейност с редица средни училища в града: Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, СУ „Стоян Заимов“, СУ „Иван Вазов“, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване и Профилирана гимназията с преподаване на чужди езици.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here