Плевенската филхармония иска безвъзмездно право на ползване на общински имот

0
404

Писмо за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху недвижим жилищен имот – частна общинска собственост, намиращ се на партерния етаж на ул. „Вардар“ № 9 в Плевен, внесе Плевенска филхармония в деловодството на Общинския съвет, информират от местния парламент. Искането е продиктувано от неотложна необходимост за осъществяване на административната дейност на Филхармонията, се посочва в писмото, подписано от директора й Любомир Дяковски.  

„Администрацията на Плевенска филхармония се е налагало през годините многократно да се премества и ползва различни недвижими имоти. Последното настаняване е от преди 13 години в Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ със съдействието на министъра на културата Стефан Данаилов. Помещенията се предоставиха за временно настаняване до разрешаване на проблема със сградния фонд. Въпросът в годините не се разреши и на 1 март 2016 г. беше сключен договор с Театъра. По силата на този договор се задължихме да заплащаме сумата от 500 лв ежемесечно за консумативни разходи на ДКТ „Иван Радоев“ срещу представена фактура. Между нас се възстанови добро сътрудничество и дух на разбирателство“, се казва в писмото от Филхармонията. В него се посочва също, че от страна на ДКТ „Иван Радоев“ е последвало предложение за увеличаване на договорената и заплащана месечна сума, освен това от Театъра са заявили, че имат нужда от административните помещения за дейността си.

„Поставянето на тази плоскост на отношенията ни водят до несигурност и претенции за всяка следваща година. Дори и да постигнем някакво споразумение, то ще бъде временно и са възможни в бъдеще нови претенции, които ще изправят пред нови проблеми ръководството ни“, информира Любомир Дяковски. С предоставяне на посочения общински имот на ул. „Вардар“ № 9 от Филхармонията считат, че въпросът им ще бъде трайно разрешен.

„Със средства на Филхармонията ще бъде извършен ремонт. Ще се създадат не само условия за администрирането на дейността й, но и в обстановка, съответстваща на нивото на културния институт, ще посрещаме и световноизвестни гост диригенти, изявени чуждестранни оперни певци и наши изпълнители“, декларират още от културния институт. И завършват: „Ако ни бъде предоставен горепосоченият имот, Плевенската филхармония ще съдейства на сдружение Клуб на дейците на културата при провеждане на значими техни мероприятия.“

Искането на Плевенска филхармония предстои да бъде разгледано този месец в три от постоянните комисии в Общинския съвет – ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here