Кръгла маса за достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда събра в Плевен представители на институции

0
126
Социални услуги

Кръгла маса на тема „Когато търсенето изпреварва предлагането – гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“ събра в Плевен представители на институции, ангажирани с проблема. Домакин на работната среща беше Регионалният исторически музей. Дейността на Община Плевен в тази посока беше представена от Елина Димитрова – заместник-кмет с ресор „Проекти и хуманитарни дейности“, д-р Елза Пачева – началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности“, и ръководители на общински социални услуги. В рамките на срещата, организирана от „Каритас България“ с домакинството на Регионалния исторически музей в Плевен, бе представен доклад по темата за достъпа на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността.

„От името на кмета д-р Валентин Христов и неговия екип Ви благодаря за избора Плевен да бъде домакин на тази среща. Грижите и човешката подкрепа за възрастните хора трябва да се основават на уважение, зачитане на тяхното достойнство и потребности. Това отношение помага на хората от тази възрастова група да запазят своята самостоятелност, да се справят по-лесно с ежедневните си дейности и най-вече – да продължат да живеят с достойнство в среда, където се чувстват спокойни“, сподели в началото на срещата Елина Димитрова. Тя отбеляза и сериозния обем от работа, извършен от екипа на организацията при подготовката на доклада по темата.

Във връзка със срещата бе подготвена и информация за ангажиментите, които Плевен изпълнява в момента в подкрепа на хората на възраст над 65 години. На първа място това е механизмът „Лична помощ“, потребители по който са близо 2 000 душе, като 80 на сто от тях са на възраст над 65 години. Те получават обгрижване в домашна среда, като максималният брой часове, в които могат да ползват помощ от асистент, са 8 часа дневно. Лицата, които имат право да бъдат включени в този механизъм по реда на Закона за личната помощ, са такива с трайно увреждане, с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ.

Услугата „Асистентска подкрепа“ е другата възможност, която Община Плевен предлага на хората на възраст над 65 години. Тя е по Закона за социалните услуги и потребителите й в общината са почти изцяло в посочената възрастова група. Изискването на самата услуга е, че от нея имат право да се възползват лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. „Асистентската подкрепа“ включва ежедневна почасова подкрепа до 4 часа дневно, всеки работен ден, в домашна среда.

Проект „Грижа в дома“ е друга дейност, която Община Плевен изпълнява като ангажимент към хората на възраст над 65 години. Услугата стартира през юли 2023 г. за период от 12 месеца и осигурява грижа в домашна среда на над 500 възрастни хора в общината с невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

В помощ на възрастните хора в Плевен е и Домашният социален патронаж с капацитет от 400 потребители.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here