Кметът на Ловеч и ректорът на Медицинския университет в Плевен обсъдиха партньорска Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Единно здраве“

0
173
Проф. Добромир Димитров и кметът на Община Ловеч Страцимир Петков
Проф. Добромир Димитров (вляво) и кметът на Община Ловеч Страцимир Петков

Кметът на Община Ловеч Страцимир Петков проведе работна среща с ректора на Медицински университет – Плевен, проф. Добромир Димитров по повод преминалата оценка за административно съответствие на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции “Единно здраве“ за Северозападен регион“. Тя е по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ в рамките на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., в която Община Ловеч е партньор.

Съгласно утвърдения бюджет за Община Ловеч са предвидени средства в размер на 3, 4 милиона лева, включващи дейности по облагородяване на междублокови пространства, изграждане на детски площадки и съоръжения за спорт на открито, както и за рехабилитация на езерото в парка „Стратеш“ и района около него.

На срещата кметът Петков представи своята идея за развитие и подпомагане на здравеопазването в Община Ловеч. Изпълнението на дейностите по Концепцията обхваща девет общини, както и всички държавни и общински болници в съответните населени места, за които е предвидено ново модерно медицинско оборудване според нуждите на всяко лечебно заведение.

От страна на Медицинския университет се ангажират да съдействат пълноценно в рамките на своята компетентност в областта на медицината и здравната система. Предстоящото сътрудничество ще включва и допълнителни инициативи в сферата на ветеринарномедицинските услуги предвид предстоящото откриване на новия Факултет по ветеринарна медицина при Медицински университет – Плевен.

Днес, 1 февруари, ще се проведе втора среща в онлайн среда с екипа от страна на Медицинския университет и Община Ловеч с участието на заместник-кмета д-р Алдин Начков. На 20 февруари предстои процедура по обществено обсъждане с всички партньори, което ще се състои в Ловеч и е организирано от ОИЦ – Ловеч.

Информация: Пресцентър на Община Ловеч

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here