Издадено е разрешение за строеж на нова сграда за Основното училище „Валери Петров” в Плевен

0
190
ОУ

Издадено е разрешение за строеж на нова сграда за Основното училище „Валери Петров” в Плевен, информират от пресцентъра на Община Плевен. Бъдещото учебно здание ще бъде разположена до магазин „Кауфланд” – между ул. „Сан Стефано” на изток и р. Тученишка на запад. В него ще бъдат обособени две учебни зони – помещения за ученици от началния етап на обучение I-IV клас и учебни помещения за ученици от V-VII клас с общо 22 класни стаи, както и многофункционална зона, която обхваща сектори и помещения за избираеми учебни часове, извънкласни дейности, Център за библиотечно-информационно обслужване, закрита спортна зала, помещения за хранене, здравеопазване, административно ръководство. Предвиждат се и открити зони за спорт и отдих. Капацитетът на сградата е за близо 600 ученици, които ще провеждат занятия в една смяна.

Разгънатата застроена площ от 5 660 кв. м. ще включва 4 надземни етажа и сутерен, а озеленената  площ се предвижда да бъде 2 048 кв. м. Автомобилният достъп ще е от ул. „Сан Стефано” чрез вход и паркинг за 11 автомобила и втори паркинг от север за 7 автомобила, от който 2 места ще са за хора с увреждания. В зоната пред входа са обособени 110 места за велосипеди.

Предвидено е изграждането на достъпна среда на обекта. Тя се гарантира от  липсата на стъпала в дворното пространство и при двата входа, предвидено е изграждането на асансьорна уредба до всички етажи от сградата и изграждането на достъпни санитарни помещения на всяко ниво.

Община Плевен осигури средства за изграждането на новата сграда в размер на 5 000 000 лв. от Модул 2 на Министерството на образованието и науката. Предвид инфлационните процеси сумата е недостатъчна. Беше направено  искане за допълнително финансиране – също по линия на МОН.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here