ХIX-та международна научна конференция за студенти и млади лекари обединява водещи български и чуждестранни учени от пет държави в Плевен

0
233
Медицински университет - Плевен

ХIX-та международна научна конференция за студенти и млади лекари ще се проведе от 26 до 30 септември в Телекомуникационния ендоскопски център на Медицинския университет в Плевен (МУ – Плевен). Мотото на събитието е “Inspire Greatness”, а програмата му е разнообразна и атрактивна с акцент върху най-новите постижения в областта на медицината и иновативните подходи в медицинското образование, наука и практика, информират от висшето училище.

Тази година броят на активните участници е над 250, сред които има чуждестранни гости от Грузия, Турция, Америка, Германия и Бангладеш. Ще се включат и студенти и преподаватели на МУ – Плевен, както и представители на медицинските университети в София, Варна и Пловдив.

Целта на научния форум е да развива уменията за презентиране и публикуване на резултатите от научноизследователската дейност на младите хора. Чрез организиране на практически модули и семинари ще се повиши компетентността на участниците за работа със съвременни дигитални технологии, както и ще се разшири спектъра от знания чрез представяне на актуални проблеми в медицината, фармацията и общественото здраве. Младежкият научен форум дава възможност на студентите и младите изследователи да определят посоката на своите образователни и научни интереси, да развиват креативност и да споделят идеи за хибридни и дигитални инициативи чрез прилагане на модерната технологична база на университета.

Конференцията ще стартира на 26-27 септември 2022 г. със седмото Есенно училище по иновации в медицината, посветено на новите подходи за персонализирано лечение в областта на детското здраве, респираторните заболявания, нефрологията и кардиохирургията. На 27 септември 2022 г. (вторник) в 16:00 ч. ще се състои официална церемония по откриването на младежкия форум, която ще завърши с академична лекция на проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, по покана на ръководството на МУ – Плевен. В научното събитие ще се включат 20 гостлектори и модератори на работни срещи от водещи медицински университети и центрове в страната и чужбина.

Младежкият научен форум е традиционен за МУ – Плевен и се провежда от 2002 г. като утвърдена международна платформа за представяне на оригинални научноизследователски резултати от български и чуждестранни участници. Събитието дава възможност за обсъждане на иновации в областта на съвременната медицина, за дискусии върху интересни случаи от клиничната практика и проведени проучвания от кръжочната дейност, както и за споделяне на проектни и образователни инициативи в сферата на здравеопазването.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here