До 13 април приемат документи за конкурса за директор на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ в Плевен

0
559
РБ "Христо Смирненски"

До 13 април в Община Плевен приемат документи за конкурса за директор на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ в Плевен. Той ще се проведе в две части – защита на концепция за дейността и развитието на културния институт за период от 4 години – подробно разработена за първата от тях, и събеседване. В комисията, оценяваща кандидатите, ще има и представител на Министерството на културата.  

Концепцията трябва да съдържа анализ и оценка на състоянието на библиотеката, основните проблеми на функционирането й, тенденциите и възможностите за развитието й, целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността й и начините за постигането им, както и планиране и развитие на основните показатели, възможности за усъвършенстване и осъвременяване на обслужването, популяризиране на библиотечните колекции и културното наследство на града и региона.

Договор със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен за срок от 4 години.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here