Двама от четирима кандидати бяха допуснати до конкурс за началник на Отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен

0
963
Община Плевен

Двама от общо четирима кандидати бяха допуснати до конкурса за началник на Отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен, който се състоя на 31 март 2020 г в две части – тест и последващо интервю. Единият от желаещите да заеме длъжността е актьорът Веселин Плачков, а другият – Иваничка Цветанова Цветанова-Мусова, но тя не се е явила в деня на конкурса. Двамата недопуснати кандидати не са отговаряли на изискването за хуманитарно образование, тъй като са завършили Стопанската академия в Свищов. Резултатите от конкурса се очаква да са ясни в началото на следващата седмица.

Постът се оваканти, след като Стефка Григорова стана директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“, под чието ръководство са освен споменатият, още 3 отдела: „Здравеопазване и социални дейности“, „Образование и младежки дейности“ и „Спорт“. Структурата на общинската администрация беше приета с решение на Общинския съвет в Плевен и влезе в сила от 22 февруари 2020 г.  

Длъжността началник на Отдел „Култура и туризъм”, съгласно приетата структура и утвърдена длъжностна характеристика, е под прякото ръководство на директора на Дирекция „Хуманитарни дейности”. Основната й цел е да подпомага кмета на Общината и ръководството й чрез дейности по планиране, организиране и провеждане на културните и туристически изяви на територията на Община Плевен. Областите на дейност са да изпълнява всички задължения, произтичащи от нормативни актове и разпореждания на кмета, свързани с изпълнението на Културния календар на Община Плевен. Основното месечно възнаграждение  за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво РН 7Б, степен 3, е не по-малко от  780,00 лв.

Двамата кандидати са оценявани по изготвени критерии от изпитната комисия. За всеки верен отговор на въпросите от предоставения от Община Плевен за решаване тест комисията присъжда 10 точки. На основание чл. 34, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители полученият резултат се умножава с коефициент 3, а резултатът от интервюто – с коефициент 5.

Тестът, който решаваха кандидатите, както и последвалото интервю, се основаваха на въпроси от следните нормативни актове: Закон за закрила и развитие за културата, Закон за културното наследство, Закон за сценичните изкуства, Закон за електронното управление, Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник на администрацията на Община Плевен, Наредби на ОбС Плевен и др. Необходимият минимален резултат за допускане до интервюто (втори етап от конкурса) беше по-малко от 80 % верни отговори на теста.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here