Димитър Петров открива колоритна изложба в Арт център „Плевен“

0
1081
Димитър Петров

Димитър Петров открива изложба в Арт център „Плевен“ днес, 13 ноември, в 17,30 часа. Художникът приканва зрителя да стане част от вълшебния свят на неговите творби. Важно място в творчеството му заема големият въпрос за човека и неговото място във Вселената. Живописта му е определяна като сетивна, като чрез цветовете и композициите той създава алюзия, която да провокира определено усещане. Той с младежка дързост заявява просторите на въображението си, като създава категорични противопоставяния на цвета и формата.

Димитър Петров е завършил стенопис. В характерните за работата му наслоявания и отнемания деликатно се прокрадва неизменната му свързаност с нея.

„Димитър Петров е от онова поколение български живописци, което поставя наново и остро въпроса за индивидуалността, за целите на творчеството, за същността на изкуството, за начините на предаване на посланието и за принципите на културната комуникация днес“, коментира изкуствоведът Димитър Грозданов.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here