Димитър Кабаков призова всички плевенски политици да работят заедно в името на Плевенския театър

0
488
Кабаков - театър
Димитър Кабаков (вляво) и арх. Иво Петров.

Начини за започване на ремонта на плевенския Драматично-куклен театър “Иван Радоев” има, а твърденията в публичното пространство на депутатите от ПП “Продължаваме промяната” Иван Христанов и Иван Манев, че проблемът е в липсата на актуализация на проекта, са непроверени. Това коментира на пресконференция по темата Димитър Кабаков, временно изпълняващ длъжността директор на културния институт.

Той информира, че не е бил потърсен от двамата народни представители, за да ги запознае с актуалните факти по въпроса, и добави, че Театърът “не е собственост на никой директор и на никоя партия” и всички трябва да работят по най-добрия начин, за да се развива той.

Кабаков запозна аудиторията с дългогодишната сага с предстоящия ремонт на Плевенския театър, която започва през 2014 г. Тогава Министерството на културата, в качеството му на бенефициент, възлага на арх. Иво Петров да изготви проект за ремонт на ДКТ “Иван Радоев”. Задачата е изпълнена на следващата 2015 г. година и са осигурени средства в размер на 4 770 040 млн. лв. по Оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. на Европейския съюз, но парите не стигат до Театъра и ремонт не е започнат.

Предходният директор Васил Василев извършва необходимите процедури за издаването на нотариален акт на сградата през 2019 г. – до тогава тя няма такъв. При промяната на кадастъра се оказва, че културният институт притежава още 400 кв. м. площ – в посока към църквата “Св. Николай”. Взема се решение тази площ да бъде включена в проекта и да бъде усвоена. Предвидено е там да бъде изграден нов служебен вход, който да осигури и достъп на хората със специални потребности, нова репетиционна зала, студия за гости и вход към Артклуба на третия етаж на сградата.

Планът е изготвен от арх. Иво Петров и на 31 януари 2022 г. Васил Василев входира заявление до министър Атанасов, в което се иска отпускане на средствата за капиталови разходи за 2022 г., като бъдат актуализирани предвидените до момента 4 770 040 млн. лв. Реакция по въпроса от страна на министерството не е последвала, а Василев междувременно печели конкурса за директор на Народния театър. През май 2022 г. постът е поет от Димитър Кабаков, който успява в последния възможен срок да поднови разрешителното за строеж по проекта.   

“На 7 юли, малко преди да приключи това правителство и да си отиде, министър Атанасов подписва писмо до ДКТ “Иван Радоев”, а както в последствие се разбра и до много други културни институти, с което са раздадени 55 млн. лв. за капиталови разходи. И ни уведомява, че тези 4 770 040 млн. лв. са отпуснати и ние можем да пристъпим към процедура по Закона за обществените поръчки”, информира още Кабаков. И уточни, че средствата за капиталови разходи се дават в началото на годината, за да могат да се направят актуализации по КСС и СМР, ако се налага, да бъде обявена процедура по ЗОП, да бъде избрана фирма изпълнител, да има време за обжалване, да се сключи договор и т.н., за да бъде извършено първо плащане по проекта до 31 декември. Ако това не се случи, парите се връщат обратно в държавния бюджет, припомни Кабаков.   

Писмото до директора на Театъра в Плевен е подписна на 5 юли 2022 г., но вместо в Плевен, е изпратено в Кукления театър в Стара Загора – освен това е сгрешена фамилията на директора. След няколко дни писмото все пак пристига в ДКТ “Иван Радоев”.

Кабаков пита може ли да му бъде разрешено да направи актуализация на количествено-стойностната сметка на проекта, но от Министерството на културата мълчат. Затова той се заема по своя инициатива да направи необходимото. Планът за ремонт на ДКТ “Иван Радоев” е в 9 части, но Кабаков и арх. Иво Петров се фокусират върху две от тях: обновяване на сценичната механизация и на художественото осветление, за които може да стигнат тези 4 770 040 млн. лв. През септември директорът възлага на арх. Петров да направи нов цялостен проект за всичко и същевременно на 3 октомври внася в МК писмо, с което предла да му бъде разрешено усвояването на споменатата сума за частичен капиталов ремонт. Към писмото са приложени актуализираните КСС-та на тези два сегмента. “До този момент нямам отговор”, информира Кабаков.

Паралелно с това той наема голяма фирма, която да направи обследване на енергийната ефективност на сградата и да изготви технически паспорт. Целта е да се кандидатства за финансиране с проект по Програма за енергийна ефективност, която предстои да стартира в съответствие с Плана за възстановяване и развитие. Ще бъдат финансирани културни обекти, сгради с обществено значение и паметници на културата с до 3,6 млн. лв. с ДДС. Средствата ще са достатъчни, за да се санира сградата на Плевенския театър, да се смени дограмата, да се ремонтират вентилацията, климатизацията и системата за отопление, изчислили са от Театъра.

Кабаков има идея за всички останали ремонтни дейности да кандидатства по други програми, да иска средтва за капиталови разходи от МК и да търси финансиране от спонсори. Той призова всички народни представители от Плевен да настояват в Народното събрание 55-те млн. лв. за капиталови разходи на културните институти за 2022 г., които предстои да бъдат върнати в бюджета, в началото на 2023 г. да им бъдат предоставени отново за капиталови разходи.

“В крайна сметка ДКТ “Иван Радоев” е на града. Мисля, че всички имат интерес от това той да бъде, както трябва. Затова молбата ми е до всички политически сили в Плевен: дайте да работим заедно!”, обобщи Димитър Кабаков.  

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here