3 769 тома стари книги пази Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ в Плевен

0
527
РБ

Хиляди стари, редки и ценни издания, отпечатани преди 1945 година, пази Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ в Плевен, припомнят в Деня на библиотекаря – 11 май, от културния институт. 3 769 тома са общо старите книги, като 16 от тях са старопечатни възрожденски четива. Броят на периодичните стари издания е общо 910 тома вестници и списания, 35 тома от тях са възрожденски вестници, печатани преди 1878 година. Сред безценните издания са „Българските книжници или на кое словенско племе собствено принадлежи Кириловската азбука“ и „Денница на новобългарското образование“ – и двете с автор Васил Априлов и издадени в Одеса през 1841 г, „Ръководство за възпитанието на девойките“ – превод на Атанас Шопов (Цариград, 1874 г.), „Пътуване около света“ – превод на С. С. Бобчев (Цариград, 1873 г), „Детинско прибавление или различни нравственни поучения и правоучителни истории“ от Емануил Васкидович (Цариград, 1852 година), „Рибен буквар“ от Петър Берон (изд. „Хемус“) и др.

В отделна сбирка са обособени 42 тома периодични издания с краеведски характер, печатани в Плевен. В библиотеката се съхранява и единственото запазено у нас течение на вестник „Мюджаделе” (Борба) 1926-1927 г. – 26 броя. Важно място в стария фонд заема личната библиотека на Ячо Хлебаров, която наброява 183 тома книги и 34 тома периодични издания, обособени в отделна колекция. Ячо Хлебаров е български учител, публицист, издател, преводач, адвокат, редактор, читалищен и културен деец, библиотековед и ерудит, роден на 4 март 1887 г. в Плевен. Той е учредител на Читалищния съюз в България (1911 г.), негов деловодител (1911 г.), заместник-председател (1925-1931 г.) и председател на Върховния читалищен съюз (1931-1939 г.). По време на неговото управление читалищният съюз в страната се превръща в най-силната културна институция у нас. Един от лидерите е на читалищното движение в България (1911-1939 г.). Ячо Хлебаров е член (1919-1939 г.) и председател на читалище „Съгласие 1869” в Плевен (1932-1939 г.) и допринася много за обогатяването на библиотеката му с ценни и редки книги. Учредител е и съветник на Българския библиографски институт (1918 г.), създаден от Александър Теодоров – Балан. Автор е на над 150 статии по история и организация на читалищата, по библиотекознание и библиография. Един от основоположниците на библиотековедската наука в България.

Други по-големи дарения на книги за стария фонд на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ са от СУ „Анастасия Димитрова” (2012, 2019) – 1618 тома, ГПЧЕ (2012-2013 г.) – 1380 тома, и Никола Думанов, адвокат, 60 тома (през 2003 г.). Фондът от стари редки и ценни издания – периодика и книги, се съхранява в хранилище, в което се поддържа необходимата температура и влажност на въздуха. Томовете са подредени в специални за целта метални кампуси, за да се предпазват от прах. Периодично се почистват с помощта на специална машина за почистване на книги. Изданията са достъпни само на място в читалните на библиотеката и не се изнасят извън нея. Информация за тях има в електронния каталог, а за някои – и в традиционния фишов каталог. По-голямата част от краеведската периодика, а и някои книги с краеведски характер са дигитализирани и са достъпни онлайн от сайта на библиотеката.

През 2019 г е стартиран Модул за създаване на своден каталог на стария фонд в Плевенска област. Работата все още е в началото, а каталогът ще бъде съставен с помощта на общинските библиотеки от цялата област.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here