Уникални стари ръкописи съхранява библиотеката при НЧ „Съгласие 1869“ в Плевен

0
830
Ръкописи в читалище

В старопечатната сбирка на библиотеката при читалище “Съгласие 1869” в Плевен се съхраняват два ръкописа, писани на пергамент – Евангелие от ХІІІ в. и Апостол от първата половина на ХІV в., припомня библиотекарката Людмила Иванова по повод Деня на библиотекаря – 11 май. Ръкописно-документалното наследство е 21 ръкописа, които се определят като изключително ценни образци с разнообразна тематика и широк хронологичен диапазон – от ХІІІ до ХІХ в. По-голямата част от тях датират от периода на Възраждането (ХVІІ – ХІХ в.).

В юбилейната 2019 година, когато читалището отбеляза 150-тата си годишнина, на 8 май бе представена книгата „Опис на ръкописите на плевенското читалище „Съгласие 1869“ с автори проф. Аксиния Джурова, Асен Атанасов, проф. Вася Велинова и доц. д-р Нина Вутова – изчерпателен труд за уникалната колекция. Екипът на библиотеката също не спира да популяризира съдържанието й чрез различни дейности: изложби с най-старите, редки и ценни издания, беседи с учениците, изучаващи възрожденска литература, и представяне на конкретни издания, за които има и публикации в местните медии.


Хронологично се обособени два периода на това културно богатство: ръкописи преди ХІХ в. и ръкописи от ХІХ век. В първата група са включени 5 ценни ръкописа: Евангелие от ХІІІ в., Апостол от ХІV в., Четириевангелие (арменско) от ХVІІ в., Служебен псалтир от началото на ХVІІІ в. и Сборник от втората половина на ХVІІІ в. Два от тях – Евангелие от ХІІІ в. и Апостол от ХІV век, са писани на пергамент, останалите три – на хартия.

Евангелието от ХІІІ в. е от 2 листа пергамент. Те съдържат части от Евангелието на Йоан и принадлежат към ръкопис, фрагмент от който се съхранява в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в София. Цялото евангелие се е намирало някога в Чипровци. Тези два листа са дарени на библиотеката от Юрдан Цветков от Плевен, който ги намира през 1892 г.


Апостолът от първата половина на ХІV в. се състои от 4 листа пергамент, които са част от една цяла книга, донесена от Македония. Собственикът й ги откъсва от нея и ги подарява на Ламби П. Петров – аптекар, първия председател на читалищното настоятелство. Неговият син Алекси Петров ги дарява на библиотеката.


Четириевангелието (арменско) от втората половина на ХVІІ в. е от 105 листа хартия. Изданието е богато орнаментирано, украсата е типична за арменските ръкописи от ХVІ-ХVІІ в. Ръкописът е непълен и съдържа края на Eвангелие от Матей, началото на Eвангелие от Марко и началото на Eвангелие от Лука. Ръкописът е принадлежал на Агоп Чакъров, дарил го на читалището през 1920 г.


Служебния псалтир от началото на ХVІІІ в. е с  92 листа хартия и е фрагментарно запазен ръкопис, съдържащ служебен псалтир, разделен на катизми (за удобство в богослужението е било установено Псалтирът да бъде разделен на части, наречени катизми). Всички белези на правописа сочат към средногорските книжовни центрове.


Сборникът с Дамаскинови слова и извадки от Патерика от втората половина на ХVІІІ век е с І+97+І листа и два типа хартия. Има семпла украса и съдържа Мъчение на Св. Георги и чудесата му според версията в дамаскините; серия слова, преписани от печатни версии на Патерика; Житие на пророк Илия, което също се среща в дамаскините.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here