Започна основният ремонт на зала „Катя Попова” в Плевен – кметът провери хода на дейностите

0
416
зала "Катя Попова" - ремонт

Кметът Георг Спартански провери на място хода на основния ремонт  в зала „Катя Попова” в Плевен, който стартира преди дни. Проектът за рехабилитация на залата, наречен „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, включва много дейности.

Зрителната зала към ще бъде приведена към изискванията на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата. Залата ще бъде оборудвана с нови седалки, като ще бъдат осигурени 6 места за зрители в неравностойно положение.

Сцената ще бъде оборудвана с необходимото сценично осветление и електрически задвижвани завеси, ще има акустичен таван над нея, а дренчерната инсталация и датчиците за пожароизвестяване ще бъдат подменени.

Съществуващите стенни облицовки ще бъдат заменени от такива с подходящи акустични свойства, ще бъдат разположени озвучителна апаратура и окабеляване. Предвидена е и доставка на акустично оборудване.

В проекта са предвидени основен ремонт на съществуващите санитарни възли за мъже и жени и изграждане на нов санитарен възел с преддверие за хора в неравностойно положение, както и изграждане на нова съблекалня с тоалетна и душ за нуждите на артистите. Ще бъде обособена нова гримьорна – за диригенти, в южната част на съществуващото фоайе.

Ще има асансьор и нова евакуационна стълба и площадка към тях, ще бъде монтирана нова платформа за хора в неравностойно положение, отговаряща на изискванията на Наредба № 4.

Финансирането на проекта се осъществява чрез комбинирана подкрепа между три финансови източника – с кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД, с безвъзмездна финансова помощ  от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и с осигурено собствено участие от Община Плевен. Срокът за извършване на строително-монтажните дейности на зала „Катя Попова” е 300 дни, които изпълнителят ще се постарае да съкрати.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here