Зам.-кметът на Община Плевен Елина Димитрова беше избрана за председател на Съвета на настоятелите на ВВВУ “Г. Бенковски“

0
39
Илина Димитрова

Заместник-кметът на Община Плевен Елина Димитрова е избрана за председател на новосформирания Съвет на настоятелите към ВВВУ “Г. Бенковски“. Изборът се състоя на среща на ръководството на училището и представители на обществеността в Изнесения комплекс за авиационно образование (ИКАО) към учебното заведение в Плевен.

Съветът на настоятелите е независим експертен и консултативен орган и се сформира съгласно изискванията на Закона за висшето образование с цел подпомагане дейността на ВВВУ “Георги Бенковски“. Съставът му е 8-членен и включва личности с активна гражданска позиция, представители на работодатели, съсловни, браншови и професионални организации, представители на Курсантско-студентския съвет, на Община Долна Митрополия и на Министъра на образованието и науката. Петима от членовете са избрани от Академичния съвет по предложение на началника на ВВВУ “Георги Бенковски“ – бригаден генерал Юлиян Радойски, и един от тях е заместник-кметът на Община Плевен Елина Димитрова. Останалите трима са определени от Министъра на образованието, от кмета на Община Долна Митрополия и Курсантско-студентския съвет. След гласуване Елина Димитрова е избрана единодушно за председател.

Съставът на съвета включва:

1. Полк. доц. д-р Галин Иванов – началник на Катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във Факултет “Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ – София;

2. Димитър Андреев – магистър “Финанси“, държавен експерт в отдел “Прилагане на нормативната уредба“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката;

3. Проф. д-р инж. о.з. ген.-майор Евгени Манев – генерал-майор от запаса, бивш началник на Военната академия “Г. С. Раковски“ – София. Магистър, военен летец пилот, инженер;

4. Д-р Иван Карабашев – началник на отдел в Министерството на отбраната. Магистър по „Икономика на отбраната и сигурността“;

5. Тодор Иванджиков – председател на Асоциацията на Българската Авиационна Индустрия (АБАИ), с над 30 години опит в авиацията, възпитаник на ВВВУ „Г. Бенковски“;

6. Цецо Андрейски – заместник-кмет на Община Долна Митрополия, магистър по икономика;

7. Сержант Димитър Ковачев – курсант във ВВВУ „Георги Бенковски“, трети курс със специализация „летец пилот“.

Мандатът на Председателя и членовете на Съвета на настоятелите е 4-годишен и съвпада с мандата на органите на управление на ВВВУ „Георги Бенковски“.

Съгласно Правилника за дейността и устройството на ВВВУ “Георги Бенковски“ съветът на настоятелите дава становища по основни въпроси, свързани с развитието на училището, проекта на мандатната програма, проекта на бюджет на учебното заведение, заявки и предложенията за прием на студенти и докторанти, за размера на таксите за кандидатстване, за обучение и предложения за учредяване на стипендии. Освен това съветът изпълнява роля на медиатор между студентите и преподавателите от ВВВУ “Георги Бенковски“ и представителите на бизнеса, държавната и общинска администрация и неправителствени организации. Председателят ръководи, координира дейността и представлява Съвета.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here