Връчиха званието „Почетен професор“ на доц. инж. Георги Цанев за цялостния му принос за развитието на Медицинския университет в Плевен

0
429
Доц. Георги Цанев - Медицински университет

На заседание на Академичния съвет на 29 ноември 2021 г. ректорът на Медициския университет в Плевен проф. д-р Добромир Димитров връчи званието „Почетен професор“ на доц. инж. Георги Цанев за цялостния му принос за развитието на висшето училище и за създаването на Системата за електронно и дистанционно обучение.

Доцент Цанев е ръководител на сектор „Информационни технологии и биостатистика“, председател е на Съвета по информационна дейност на университета и директор на Центъра за дистанционно обучение. Той има 85 пълнотекстови публикации, издадени 11 учебника и учебни помагала, ръководства на 5 докторанти, 7 авторски свидетелства за изобретения и 41 внедрени рационализации. Участва повече от 20 години в организиране, провеждане, ръководство и следпроектно наблюдение на международни и национални проекти.

„Благодаря на членовете на Академичния съвет, на ректорското ръководство и на целия академичен състав на университета за присъденото ми почетно звание. Уверявам Ви, че то е заслуга и на всички, с които съм работил, работя и ще продължа да работя за издигане нивото и престижа на МУ – Плевен. Благодаря също на ръководството на всички обслужващи звена от университета и на техните членове, без подкрепата и съдействието на които моите постижения не биха се реализирали в пълна степен“, каза при приемане на званието доц. инж. Цанев.

В Медицински университет в Плевен той е ръководител на проект за развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование – „Иновативно и съвременно образование в МУ – Плевен“. Като резултат от проекта функционира Система за електронно и дистанционно обучение, чрез която се осъществява учебният процес от разстояние в електронна среда, което осигурява неговата непрекъснатост в условията на пандемия.

Към настоящия момент доцент Георги Цанев е ръководител на мащабния европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейските структурни и инвестиционни фондове с период на реализация 2018-2023 г.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here