В Регионалния исторически музей в Плевен представят красотата на Природен парк „Персина“

0
561
Природен парк "Персина"

Дирекция на Природен парк „Персина“ ще гостува на Регионалния исторически музей в Плевен на 29 юни. Ще бъде представена красотата на дунавската природа и ще бъде показана интерактивна лодка Природен парк „Персина“. Тя е отворена инсталация с гейминг зона и информационен модул.

Желаещите да я посетят могат да го направят от 10 до 14 часа след предварително записване на тел. 0879 822 194 – Елвира Конова, ръководител отдел „Връзки с обществеността и медиите” в РИМ – Плевен.

Природен парк „Персина“ е обявен 2 000-та година. С обща площ от 21 762 ха, той обхваща територии от Свищовско–Беленската низина и част от Никополското плато. Основните му цели са опазване и възстановяване на естественото състояние на многобройните острови, вътрешните блата и Дунавските влажни зони. Паркът включва две островни групи – Никополска островна група и Комплекс „Беленски острови“. Част от него е остров Персин (познат като остров Белене) – най-големият остров по Българското поречие на р. Дунав. На него се намира първата възстановена Дунавска влажна зона.

Най–забележителните екосистеми в парка са заливните гори и блата. За опазване на тези хабитати са обявени няколко защитени територии: Резерватите „Китка“ и „Милка“, разположени на едноименни острови, Поддържан резерват „Персински блата“, Защитена зона „Персин – Изток“ разположени в източната част на остров Персин, Защитена местност „Кайкуша“, намираща се на южната граница на парка, и Защитена местност „Плавала“ – в близост да гр. Никопол.

Най-ценното богатство на парка са птиците – срещат се над 210 вида. Естествените заливни гори от върби и тополи, както и блатата по Дунав, са единственото място, на което гнездят редки и застрашени видове птици като лопатарката, малкия корморан, белооката потапница, различни видове чапли и рибарки. Един от символите на парка е морският орел. 

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here