Учители предлагат плевенската Езикова гимназия да носи името на писателя Димитър Димов

0
1347
ПГПЧЕ

Да бъде изготвено писмено предложение до министъра на образованието и науката за издаване на заповед Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен да носи името на писателя Димитър Димов, влиза за обсъждане следващата седмица в комисия в Общинския съвет. „Предложението училището да носи името на един от най-обичаните български писатели предстои да бъде разгледано първо от колегите в ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“, след което и на заседание на Общинския съвет в края на този месец“, информира във връзка с предложението Мартин Митев, председател на местния парламент.

Справка в годините назад показва, че с решение от март 1992 г. на Общински съвет – Плевен, тогавашното СОУ „Васил Каравасилев“ е било преименувано в Гимназия с преподаване на чужди езици. С писмо от септември 2016 г. на началника на РУО – Плевен, Община Плевен е уведомена, че след 01.09.2016 г., съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, Гимназията с преподаване на чужди езици в Плевен продължава да осъществява дейността си като Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици.

С писмо до кмета на Община Плевен настоящото ръководство на учебното заведение е внесло преписка, в която от името от Педагогическия съвет и на всички преподаватели се изразява желанието името на училището да бъде променено в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“. „Желанието на всички учители е гимназията да има свой патрон, което е традиция в българската образователна система. Промяната е с цел и отличаване на Плевенската гимназия с конкретно име от другите профилирани гимназии с изучаване на чужди езици. В унисон с българските образователни традиции е въпрос и на свързване на училището с определена личност, която да бъде и патрон на училището“, се посочва в писмото от преподавателския екип.

Предстои Общинският съвет на Плевен да обсъди предложението и да гласува своето решение по него.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here