Училищната Телерик академия обяви прием на ученици за безплатни ИТ обучения през учебната 2023/2024 г. в Плевен

0
203
Телерик академия

Училищната Телерик академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици, обяви нов прием за школите си през учебната 2023/2024 година. Над 2000 деца и младежи в 3-12 клас ще могат да се обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии в 100 школи в 40 населени места. Всеки ученик има възможност да стане част от тази невероятна инициатива, дори и без предварителни познания в областта на технологиите. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик академия до 5 октомври.

Обученията ще се провеждат в рамките на учебната година и ще са с продължителност 72 часа. Програмите в гр. Плевен се реализират в сътрудничество с Центъра за работа с деца и с подкрепата на Община Плевен.

„Щастлив съм, че с пълни сили продължаваме да подготвяме следващите поколения за дигиталното бъдеще. От 2017 г. насам в Училищна Телерик академия открихме 630 школи, достигнахме до 50 населени места и приехме над 14 000 ученици! През тези години научихме, че учениците имат различни интереси в сферата на технологиите и учителите имат нужда от съвременни учебни материали. От своя страна училищата се стремят да осигуряват допълнителни занимания, с които да ангажират и засилят интереса на учениците. Именно затова с екипа започнахме интегриране на програми в училищата в страната. Докато постигнем мащаб с новия модел, през 2023-2024 учебна година ще открием 100 безплатни школи.“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик академия.

Кандидатстване и приемен тест

Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик академия и включва попълване на форма за кандидатстване, както и приемен тест, който трябва да бъде решен до 5 октомври.

Разпределение на програми по възрастови групи

Обученията за 5-7 клас развиват ключови дигитални умения, а учениците могат да изберат програмата „Разработка на игри“.

Обученията за 8-11 клас подпомагат кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация, чрез практическа насоченост и модерна програма. Те могат да участват в програмата „Разработка на игри“.

Обученията за 12 клас ще се провеждат в онлайн формат и ученици от цялата страна могат да кандидатстват за една от двете програми – „Разработка на игри“ и „Уеб програмиране“.

Кампанията на Училищна Телерик академия е включена в дейностите на Младежкия календар на Община Плевен.

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик академия telerikacademy.com/school или във Facebook.

Училищна Телерик академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 3-ти до 12-и клас в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с интерактивни програми, достъпни за всички ученици.

От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 20 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на програмиране и дигитални технологии. Изследване потвърди, че програмите на Училищна Телерик академия помагат на учениците да усвоят широк спектър от дигитални и когнитивни умения, да се развият като личности, както и голяма част от тях да намерят своята професионална реализация в България!

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here