ДФСГ

Ученици и учители от ДФСГ „Интелект“ – Плевен, ще се обучават и ще практикуват в продължение на 3 седмици – през лятото на 2022 г., в Краков, Полша. Дейностите са по спечеления проект „STEM сътрудничество: Глобалното образование – синхрон между реалното и дигиталното“ по европейската програма „Еразъм +“, по който елитната плевенска гимназия е водещ партньор.

По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, включително за развитие на STEM сътрудничество – акцентите ще са в три дигитални работилници: „Използване на онлайн инструменти за създаване на забавни уроци – „Учене чрез правене“; „Цифрова трансформация в училищното образование“ и „Цифрови инструменти за арт обучение „.

Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. проектът ще има и социализиращ ефект.

В последните три години ДФСГ „Интелект“ приоритетно работи в посока дигитализация на учебния процес. Открита е нова специалност „Икономическо информационно осигуряване“, наред с другите специалности: икономическа информатика, банково дело, икономика и мениджмънт, бизнес администрация, съдебна администрация, търговия и др. Темите на защитените проекти от гимназията са „Дигитална икономика – технологии за всички” – Германия; “Дигитален бизнес – ирландски практики за развитие на ключови IT умения при младите хора” – Ирландия; “Цифровите технологии в управлението на бизнес процесите – развитие на професионалната подготовка за нуждите на бизнеса” – Португалия, което е естествена основа да се продължи развитието на училището в тази посока.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here