Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите отново постави проблемите на членовете си пред институциите

0
479
Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите в България

Ръководството на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в България отново постави проблемите на членовете си пред институциите. Поводът е Световният ден на хората с увреждания, който се отбелязва на 3 декември. В декларация от организацията настояват за решаване на наболели въпроси, които системно са подминавани от властимащите. Документът е изпратен на президента, министър-председателя, председателя на 47-то Народно събрание, което днес провежда първото си заседание, и на всички парламентарни групи,

„Тези български граждани се намират на дъното на социалната йерархия – с най-ниските пенсии и незадоволителен здравно-социален, трудов и всякакъв статус. Чрез настоящата декларация заявяваме твърдо и настояваме категорично да обсъдим резултатите от сегашните политики спрямо тази категория български граждани и да начертаем стъпките за постепенното решаване на проблемите и подобряване на незавидното им състояние във всяко отношение като цяло чрез промени в законодателството и административната реализация на правата им“, се казва в декларацията, като в нея са изброени и предложенията за промени в конкретни закони и нормативни актове.

Особено внимание се обръща на крещящата необходимост от преустановяване на корупцонните практики при медицинската експертиза на вида и степента на увреждането. От съюза на военноинвалидите и военнопострадалите настояват още за намаляване на органите и административните процедури при реализацията на правата на хората с увреждания.

Всички предложения имат за цел да подобрят ефективността на изразходвания публичен социален ресурс и да повишат качеството на живот на хората с увреждания. В заключение от организацията припомнят, че „службата към Отечеството е върховен дълг на всеки българин“, а във военната екстремните ситуации преобладават. Това често води „до наранявания или гибел на военнослужещи, така че отношението към тези български граждани следва да бъде с повишено внимание, повишена грижа и подпомагането им вече като военноинвалиди и военнопострадали“.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here