Съвместна магистърска програма “Икономика и организация на лечебните заведения“ стартират от 2024/25 г. ВУЗФ – София и МУ – Плевен

0
113
Медицински университет -Висшето училище по застраховане и финанси

Ректорите на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, и Медицинския университет – Плевен (МУ-Плевен) проф. д.ю.н. Борис Велчев и проф. д-р Добромир Димитров подписаха споразумение за стартиране на обучение по първата по рода си съвместна магистърска програма “Икономика и организация на лечебните заведения“.

Програмата е плод на партньорската работа на двата водещи университета от София и Плевен. Тя ще позготвя висококвалифицирани специалисти, които ще придобият солидни икономически познания и компетентности в областта на финансирането и в сферата на управлението на медицинските заведения.

На официалното събитие ректорът на МУ – Плевен проф. д-р Добромир Димитров каза: „Сътрудничеството между висшите училища чрез въвеждане на съвместни образователни програми е пътят на развитие във висшето образование. Чрез новата съвместна магистърската специалност Икономика и организация на лечебните заведения“ ще надградим знанията и уменията на лекарите в управлението на болниците – по отношение на икономическите показатели, подбора на кадри, стратегиите за публичност и т.н.“

От своя страна, проф. д.ю.н. Борис Велчев сподели пред присъстващите мотивите за създаване на новата програма от гледната точка на бизнес университета: “Въведохме магистърската специалност „Икономика и организация на лечебните заведения“ след подробен анализ на повечето образователни програми в здравеопазването. Налице е дефицит на минимални икономически познания при ръководните кадри на лечебните заведения. Ето защо, съвместната магистърска програма с МУПлевен е балансирана и необходима и ще стои равнопоставено на програмата по здравен мениджмънт.“

Програмата е специално създадена за медицински специалисти с цел да им осигури стабилна основа в областта на икономиката и организацията на здравеопазването. Комбинирането на финансови знания със здравни компетенции ще позволи на участниците ефективно да управляват и администрират лечебни заведения.

Висококвалифицираните преподаватели от двата университета ще участват в процеса на обучение, като гарантират, че обучаващите се получат цялостно разбиране на финансовото управление, административната организация и икономическите политики, оказващи влияние върху функционирането на лечебните заведения.

Новата магистърска програма „Икономика и организация на лечебните заведения“ ще включва специализирани дисциплини, съобразени с нуждите на здравния сектор. Участниците в програмата ще преминат през курсове по икономика, финанси и счетоводство, с фокус върху специфичните аспекти на икономическия анализ, приложим за здравните организации. Те също така ще изучават основи на човешките ресурси, публични финанси и финансово управление на лечебни заведения, за да се разберат по-добре финансовите механизми, които движат здравните системи.

Образователната програма ще обхване и иновативни дисциплини, силно засягащи управлението на лечебни заведения, като застраховането на медицинските рискове, осигуряването на системата на здравеопазване, правното регулиране в здравеопазването, което гарантира, че обучаващите се ще придобият цялостно разбиране на икономическите и правни фактори, които оказват влияние върху функционирането на болниците.

От страна на Медицинския университет в Плевен специалистите ще получат задълбочени познания по организация и управление на здравната система, регионални и глобални аспекти на здравето, юридическа отговорност на лечебните заведения, маркетинг в здравеопазването и организация на здравните услуги в клиничната практика. 

Информация: Медицински университет – Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here