Съветниците приеха Сборния бюджет на Община Плевен за 2023 година

0
177
сесия

С гласовете на 28 от общинските съветници бе приет на извънредна сесия Сборният бюджет на Община Плевен за 2023 година. Гласували „против“ нямаше, 8 от съветниците гласуваха „въздържал се“.

В изложението си пред местния парламент кметът Георг Спартански припомни ситуацията в държавата, както и че Държавният бюджет бе приет чак през м. август, заради липса на редовно правителство  “Това ни изправи пред известни трудности, на практика работата с удължителното действие на закона за Държавния бюджет ни спъваше немалко, но успяхме да се справим”, подчерта Спартански. “Инфлацията е двуцифрено число, това никой не отчита, не сме повишавали местните данъците, няма нови приходоизточници. Това, което ме притеснява, е фактът, че всяка година на общините се прехвърлят нови и нови отговорности, които обаче не са финансово обезпечени, общините генерират все по-малко собствени финанси. Затова и търсим неизползвани досега възможности за събираемост на дължими към общината приходи. Залагаме на финансова стабилност и разумно харчене, в нелека обстановка успяхме да реализираме доста проекти, което, във време на всякакви неблагополучия, ме кара да се чувствам удовлетворен”, допълни още кметът на Община Плевен.

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2023 г. е 169 381 087 лв. Със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2023 г. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 109 661 344 лв. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 101 038 544 лв. Най-много от планираните разходи са по функция „Образование“ – 73 396 641 лв., следвана от „Здравеопазване“ – 9 461 792 лв., „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 6 681 356 лв. Разходите за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности са 55 394 404 лв. Капиталовите разходи са 10 309 861 лв., за финансиране на Инвестиционната програма през 2023 г. се разчита на собствени приходи, целева субсидия от Републиканския бюджет, преходни остатъци от предходни периоди, както и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз. 

Съветниците решиха да бъдат отпуснати допълнително средства на три спортни клуба – на ОФК „Спартак“ – Плевен – 60 хил. лв., на баскетболен клуб „Спартак“ – 20 хил. лв., на „Вихър“ Славяново – 10 хил. лв.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here